Så är det.

Varför ska det alltid vara såhär... varför?